Online Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderim Son Tarihi
22 Nisan 2024
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
25 Nisan 2024

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiriler SÖZEL ve POSTER olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak gönderilecektir.
 • Yurt dışından özet gönderecek katılımcıların yalnızca İngilizce özet göndermeleri gerekmektedir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin dijital kitapta yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları kişi adına yapıldığından gönderilen bildiri özetinin diğer yazarlarını kapsamamaktadır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir
 • Akademik unvanlar isimlerle birlikte kullanılmamalıdır. Yazar adları sisteme sadece ilk harfi büyük olacak şekilde girilmelidir (Örnek: Deniz Can)
 • Sistemde özetler için ayrılan bölüm maksimum 350 kelime ile sınırlıdır. Bölüme 350 kelimeden fazla yazmanıza sistem izin vermeyecektir.
 • Metin başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Rekreasyon Alanlarının Tasarımı)
 • Özetler; Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Özet gönderimi sırasında çalışmanın hangi alt konu başlıklarına ait olduğu belirtilmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yer parantez içinde verilmiş ve metin boyunca kısaltma kullanılmıştır.
 • Online özet modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitaba dönüştürüleceğinden, yazarlar tarafından olası hatalara dikkat edilmelidir. Tüm hatalardan yazarlar sorumludur.
 • Özetinizi gönderdikten sonra, gönderdiğiniz bildirinin online bildirim sistemindeki "gönderilen metinler" sekmesinde yer aldığından ve işlemin tamamlandığından emin olunuz.

Sözel Sunum Kuralları

 • Sunumlar yazarların tercihine göre Türkçe veya İngilizce yapılacaktır.
 • Sözlü sunumlar toplam 15 dakika ile sınırlıdır (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma).
 • Sunumlar sunum saatinden önce kontrol edilmelidir.

Poster Sunum Kuralları

 • Posterler 70x100 cm dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Poster yazılarında tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
 • Yazarların poster bildiri sunumu için belirtilen gün, saat ve yerde poster bildirilerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi

Hakemler, çevrimiçi ortamda araştırmacıların adlarını, soyadlarını ve kurumlarını gizli tutarak, ilgili kategorilere göre makaleleri değerlendirecektir. Hakemler ayrıca çalışmaların bulgularını da raporlayacaktır. Kongrede hakem değerlendirmelerinde belirli bir puan alan çalışmalar değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrasında tüm bildiri sahiplerine sözlü sunumların kabul edildiğini teyit eden bir son mektup verilecektir. Bildirilerin kongre elektronik özet kitabında yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.