16 MAYIS 2024, PERŞEMBE

09.00 - 14.00

Kongre Kayıt İşlemleri

Salon - A

Rekreasyon 1
Oturum Başkanı : Dr. Tennur Yerlisu Lapa

14.00 - 15.00

Dijital Sığınağı Keşfetmek: Üniversite Öğrencisi Sporcularda Can Sıkıntısı Eğilimi, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisi
Feyza Meryem Kara, Esra Nur Kavcu, Nihal Kösece, Kubilay Ak
Akademisyenlerde Rekreasyonel Motivasyon ve Tatmin
Sonnur Küçük Kılıç, Erman Öncü, Selin Doğan
Bilişsel Beceri Gelişimine Etki Eden Dijital Oyunların Sportif Performansa Etkisi
Derya Tunç,
Utku Işık
Exergamıng Literatürünün Bibliyometrik Analizi: Araştırma Çıktıları ve Etkisine Kapsamlı Bir Bakış
Abdullah Kayhan, Elif Köse, Burcu Kayhan
Serbest Zaman İlgilenimi ve Yaşam Doyumu İlişkisini Rekreasyonel Akış Deneyimi, Psikolojik Sağlamlık ve Mental İyi Oluş Yoluyla Anlamak: Bir Karma Yöntem Çalışması
Cemal Yalçın, Begüm Yaşar Sönmez, Bülent Gürbüz, Funda Koçak

Salon - B

Rekreasyon 2
Oturum Başkanı : Dr. Ümit D. Üstün

14.00 - 15.00

Rekreasyonel Koşucuların Kişilik Özelliklerinin Serbest Zaman Doyumuna Etkisinin İncelenmesi
Seyfettin Yılmaz, Gürkan Elçi, Yusufcan Keskin
Dijital Serbest Zaman Akış Deneyimi ve Ciddi Serbest Zaman İlişkisi
Mehmet Demirel, Ali Bayrak,
Alper Kaya
Performans Sporunu Bırakan Ergen Bireylerin Bu Süreçte Yaşadıkları Deneyimlerin Ebeveyn Perspektifinden Değerlendirilmesi
Zeynep Yıldız
Pilates Yapan Bireylerin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ile Yaşam Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Bayram Karakuş, Ziya Bahadır,
Müniyra Karayağız
Kurumsal Serbest Zaman Desteği ve İşyerinde Mutluluk: İşyeri Rekreasyonu Üzerine Bir Araştırma
Ali Selman Özdemir, Aydın Karaçam, Gülsüm Yılmaz, Mustafa Can Koç, Faik Kel

Salon - C

Spor Yönetimi 1
Oturum Başkanı : Dr. Dursun Katkat

14.00 - 15.00

Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılan Üniversite Öğrencilerinde Akademik Motivasyon: Öz Şefkat ve Psikolojik Sağlamlık İle İlişkisi
Yunus Sinan Biricik, Mehmet Haluk Sivrikaya, Vahdet Alaeddinoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Duygusal Yalnızlık ile Dijital Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Selman Çutuk, Fikret Soyer, Zeynep Akkuş Çutuk, Hakan Ünal
Her Ne Pahasına Olursa Olsun Kazanmak mı? Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Davranış ve Olimpik Değer
Reyhan Erten, Duygu Harmandar Demirel
Üniversitelerarası Müsabakalarda Yarışan Combat Sporcularının İmgeleme ve Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Burak Karababa, Ferhat Canyurt

15.00 - 15.15

Çay-Kahve Arası

16 MAYIS 2024, PERŞEMBE

Salon - A

EBSCO SPORTDiscus Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı : Dr. Işık Bayraktar

15.15 - 15.45

Doğan Küsmüş

ÜAK Doçentlik Kriterlerinde SPORTDiscus Veritabanının Yeri ve Önemi

Salon - B

Rekreasyon 3
Oturum Başkanı : Dr. Ersin Eskiler

15.15 - 16.15

Annelerin Boş Zaman Engelleri ve Sportif Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlık İnançlarının İncelenmesi
Sevim Güllü, Saime Nilay Arman, Elçin Akyürek, Asena Yekdenah, İrem Kurt Ulusoy, Tuğçe Poyraz İşleyen
Sportif Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlık İnancı ve Serbest Zaman Tutumu Arasındaki İlişki
Ömer Faruk Yazıcı, Mustafa Barış Somoğlu, Bahar Güler, Yakup Paktaş,
Mehmet Taha Baykara
Spor Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Burcu Kayhan, Mehmet Demirel, Abdullah Kayhan
Rekreatif Faaliyetlere Katılan Hükümlülerin Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi
Vedat Baytur, Muhammet Eyüp Uzuner, Enis Çolak
Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zaman Doyumu ile Üniversiteye Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Başak Dinçer, Elif Köse

16.15 - 16.30

Çay-Kahve Arası

16 MAYIS 2024, PERŞEMBE

Salon - A

Rekreasyon 4
Oturum Başkanı : Dr. Utku Işık

16.30 - 17.15

Enhancing Recreational Physical Activity Among Elderly Women: Insights from the "Forever Young 65+" Project
Vyte Kontautıene, Asta Benıusiene, Ieva Kontautaıte
We are Flowing Nonstop: Exploring The Moderating Role of Leisure Satisfaction in the Relationship Between Recreational Flow Experience and Life Satisfaction
Tülay Avcı Taşkıran, Umut Nalbant, Bülent Gürbüz
Consumer Engagement in the Context of Sports on Social Media: A Systematic Literature Review
Merve Şabanoğlu, Funda Koçak
Investigation of Online Gambling Addiction of Individuals Who Use the Internet in Their Leisure Time
Cemal Faruk Rize, Tolga Beşikçi

Salon - B

Rekreasyon 5
Oturum Başkanı : Dr. Yunus Sinan Biricik

16.30 - 17.30

Bana Ritmini Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim: Sosyal Ritim, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Tatmini ve Mutluluk Arasındaki İlişki
Halime Dinç, Metin Argan
Ailenin Dönüşümcü - Psikolojik Kontrol Davranışlarının, Genç Bireylerin Öz Düzenleme, İyilik Durumu ve Spor Performansıyla İlişkileri
Sinan Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Kavramına İlişkin Meteforik Algılarının İncelenmesi
İnci Nur Yener, Halil Sarol
Spor Bilimleri Öğrencilerinin Giyilebilir Spor Teknolojilerine Yönelik Tutumları ile Egzersize Yönelik Sağlık İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Barış Mergan, Ömer Faruk Yazıcı, Mehmet Kargün
Metaverse Ortamında Fiziksel Aktivite Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi: Geleceğin Egzersiz Platformu Mu?
Burcu Kayhan, Elif Köse, Abdullah Kayhan

Salon - C

Spor Yönetimi 2
Oturum Başkanı : Dr. Hüseyin Gümüş

16.30 - 17.30

Fifa Dünya Kupalarında Çevresel Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Karşılaştırılması
Uğur Ağaç, Zafer Çimen
Sen de Mi ''Proteus!'' Fc24 Oyununda Karakter Oluşturma Tercihlerinde Proteus Etkisi
Merve Turan, Tolga Tuna, Metin Argan
Spor Bilimleri Alanında Akademik Kariyer Hedefleyen Bireylerin Gelecek Vizyonlarının İncelenmesi
Muharrem Alparslan Kurudirek, Muhammet İrfan Kurudirek, Murat Ali Bindesen, Turgay Yavuz
Futbolda Cinsiyet Eşitliği Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Ali Selman Özdemir, Aydın Karaçam, Esma Nur Özkan
Üst Düzey Türk Sporcuların Çift Kariyer Deneyimlerinin Holistik Perspektiften İncelenmesi
Funda Koçak, Sena Nur Doğusan

17.45 - 18.30

Kongre Açılış Töreni

17 MAYIS 2024, CUMA

Salon - A

Rekreasyon 6
Oturum Başkanı : Dr. N. Bilge Uzun

09.00 - 10.00

Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümünde Ritim Eğitimi Dans ve Halk Oyunları Dersi Alan Öğrencilerin Gelecekle İlgili Beklentilerinin İncelenmesi (Erzurum Örneği)
Ahmet Şirinkan, Murat Ali Bindesen
Rekreasyon Alanında Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti: Sistematik Literatür İncelemesi
Sinem Parlakyıldız
“Hayalimdeki Kampüs!”: Özel Gereksinimli Üniversite Öğrencilerinin Kampüs İçi Serbest Zaman Aktivitelerine Katılımlarının Sosyo-Ekolojik Modele Göre İncelenmesi
Rıfat Kerem Gürkan, Sedanur Çıplak, Özge Aydoğanoğlu, Rabia Mazılıgüney
Futbolcuların Mutluluk Düzeyinde Serbest Zaman Doyum ve Bilinçli Farkındalığın Yordayıcı Rolleri
Murat Gökhan Çelebi, Yavuz Yıldız, Hamdi Alper Güngörmüş
Tutkunluğun Dijital Bağımlılık Üzerindeki Etkisi: Üniversite Gençliği Üzerinde Bir Araştırma
Ali Bayrak, Alper Kaya, Mehmet Demirel, Hasan Suat Aksu

Salon - B

Rekreasyon 7
Oturum Başkanı : Dr. Serkan Kurtipek

09.00 - 10.00

Muş’un Rekreasyonel Yüzü: Tarihi Murat Köprüsü’nün Rekreasyon Aktiviteleri Açısından Değerlendirilmesi
Gözde Yetim, Güven Eşkin
Görme Engellilerin Sosyal Dahil Olmalarında Rekreasyonel Faaliyetlerin Rolü
Fatih Varol, Hasan Suat Aksu, Alper Kaya
Beden, Zihin ve Toplum: Egzersiz Katılımcılarında Bedeni Beğenme, Sosyal Bağlılık ve Mutluluk İlişkisi
Feyza Meryem Kara, Rabia Dumay, Serpil Evlice, Sümeyye Topçuoğlu
Doğanın Reçetesi: Yeşil Egzersizin Yaşantımıza Etkileri
Pelin Avcı, İpek Aydın, Sinem Toçoğlu, İsmail Avcı, Akan Bayrakdar
Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılımını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi
Gökhan Arıkan, Arda Öztürk, Osman Tolga Togo, Uğur İnce

Salon - C

Spor Yönetimi 3
Oturum Başkanı : Dr. Alican Bayram

09.00 - 10.00

Sosyo-Bilişsel Kariyer Kuramı Perspektifinden Kadın Sporcuların Spor Kariyerlerinde Sürdürülebilirlik
Begüm Yaşar Sönmez, Funda Koçak
Sanal Dünyanın Gölgesinde: Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Görünüş Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hatice İnik, Andaç Akçakese, Duygu Harmandar Demirel
Eski Tas Eski Hamam (Mı?): Fc24'te Kadın Karakterlerin Temsiline İlişkin Bir Araştırma
Tolga Tuna, Merve Turan, Metin Argan
Beynin Kalp Atışları; Spor Psikolojisinde ‘Fnırs’ Teknolojisi
Özlem Ece Başoğlu, Emre Belli
Rekreasyonel Bisikletçilerde Merak ve Keşfetme ile Heyecan Arayışı İlişkisi
Orcan Mızrak, Duran Akbaş, Çetin Yaman, Işık Bayraktar

10.00 - 10.15

Çay-Kahve Arası

17 MAYIS 2024, CUMA

Salon - A

Rekreasyon 8
Oturum Başkanı : Dr. Muhammet İrfan Kurudirek

10.15 - 11.15

Engeller Her Zaman Mutluluğu Etkiler mı̇? Serbest Zaman Engelleri ile Mutluluk İlişkisinde Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları ve Rekreasyonda Algılanan Sağlığın Seri Aracılık Rolü
Cemal Yalçın, Bülent Gürbüz
Kendi Güven Düzeyinin Kayak Sporcularının Zihinsel Dayanıklılığına Etkisinin İncelenmesi
Davut Budak, Neslihan Kandil
19. Yy.’da Bir Amerikalı Bir Rus Birde Türk ...
Umut Davut Başoğlu, Sertaç Tülek, Saliha Kırat
Kurtarın Beni! Akıllı Telefon Bağımlılığının Yalnızlığa Etkisinde Serbest Zamanda Sıkılma Algısının Aracılık Rolü
Hamdi Alper Güngörmüş, Furkan Kara, Elvan Deniz Yumuk, Nimet Evdilek, Ömür Fatih Karakullukçu
Egzersiz Yapan ve Yapmayan Yurt Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçları ve Yaşam Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması
Bayram Karakuş, Ziya Bahadır, Nafiye Ekin Kızıldağ, Hakkı Ulucan

Salon - B

Rekreasyon 9
Oturum Başkanı : Dr. Muharrem Alparslan Kurudirek

10.15 - 11.15

Ekospiritüalite Ölçeğinin (Ekolojik Maneviyat Ölçeği) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Osman Göktuğ Koçak, Mert Erkan
Uluslararası Yük Taşımacılığı Yapan Gemilerde Çalışan Personelin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Vücut Kütle İndekslerinin İncelenmesi
Utku Yalçın, Ayda Karaca
Sapkın Kariyer Seçimi: Dışlanma, Damgalanma ve Marjinalleştirme
Levent Önal, Fatih Bedir
Kartepe Belediyesi Rekreasyon Uzmanlarının Sağlıklı Yaşam Farkındalıklarının Mental İyi Oluş Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Hakan Akdeniz, Ahmet Can Güven, Yusuf Kaya, Yaşar Ahmet Enşen
Karate-Do Sporu Yapan Çocukların Motorik Özelliklerinin İncelenmesi
Servet Reyhan, Feyzi Enişte, Servet Özoruç

Salon - C

Rekreasyon 10
Oturum Başkanı : Dr. Bahar Güler

10.15 - 11.15

Motivasyonel Faktörlerin Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Memnuniyetine Etkisi: Gönüllü Gençler Örneği
Vildan Akbulut, Burak Ahmet Akbulut
Algılanan Değer ve Yeniden Satın Alma Niyeti: Müşteri Sadakatinin Aracılık Rolü
Ali Çağrı Gücal, Bülent Gürbüz, Züleyha Safi, Alaaddin Boyar
8 Haftalık Reformer Pilates Egzersizlerinin Kadınlarda Wellness Üzerine Etkisi
Ali Eraslan, Betül Aydın, Sercan Kural
Özgürlüğe Yolculuk: Karavan Tutkunlarının Heyecan Arama ve Akış Deneyimlerinin Kaçış Deneyimleri Üzerine Etkisi
Ezgi Abay Beşikçi, Kadir Yıldız
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Kullanıcılarının Rekreasyon Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Yusuf Kaya, Enis Çolak, Muhammet Eyüp Uzuner

11.15 - 11.30

Çay-Kahve Arası

17 MAYIS 2024, CUMA

Salon - A

(Herkes İçin Spor Federasyonu Oturumu)
Oturum Başkanı : Dr. Mitat Koz

11.30 - 12.15

Keynote Speaker
Dr. Jennifer Piatt
Recreational Therapy across cultures: New frontiers

12.15 - 13.30

Öğle Yemeği

Salon - A

Rekreasyon 11
Oturum Başkanı : Dr. Kenan Şebin

13.30 - 14.30

Ödül Oturumu

Dijital Serbest Zaman Akış Deneyiminin Olumlu Düşünme Becerisine Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü
Ali Sönmez, İpek Tilbe Tülek, Esen Kızıldağ Kale, Sertaç Selehattin Tülek, Umut Davut Başoğlu
Sağlıklı Yaşamda Reform: Çalışan Kadınların Reformer Pilatese Katılımını Etkileyen Faktörleri Anlamak
Ayşe Atasever, Feyza Meryem Kara, Gizem Karaca
8 Haftalık Düzenli Egzersizin Depremden Etkilenen Bireyler Üzerindeki Psikolojik Sağlamlık, Yaşam Doyumu, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Etkileri
Ceyda Nur Ayçiçek, Erman Öncü
Üniversite Öğrencilerinin Şans Oyunu Oynama Motivasyonları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkide Serbest Zaman İlgileniminin Rolü
Gizem Karakaş, Ersin Eskiler
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Rekreasyonel Deneyim İlişkisi
Selin Akar, Sonnur Küçük Kılıç

Salon - B

Rekreasyon 12
Oturum Başkanı : Dr. Hüseyin Eroğlu

13.30 - 14.30

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılıklarının Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
Bayram Karakuş, Ziya Bahadır, İsmail Can Aslanbaş, Hakkı Ulucan
Özgürlüğe Adım Adım: Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Katılım Tercihinin Düzenleyici Rolü
Bülent Gürbüz, Gizem Karaca
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamandaki Akış Deneyimleri ve Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Bahar Güler, Ömer Faruk Yazıcı, Mustafa Barış Somoğlu, Mehmet Taha Baykara
Serbest Zamanlarında Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi
Uğur İnce, Gökhan Arıkan
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilimsel Çalışma Süreçlerine Katılımlarına Yönelik Kaygılarının İncelenmesi
Murat Uygurtaş, Enes Karakurt

Salon - C

Spor Yönetimi 4
Oturum Başkanı : Dr. İlimdar Yalçın

13.30 - 14.30

Spor Bilimleri Fakültelerinde Organizasyon Yapısı Mekanik mi, Organik mi?
Muhammet Mavibaş, Murat Turan, Buğra Çağatay Savaş
Spor Bahislerinde Psikolojik Manipülasyon: Reklam Stratejilerinin İncelenmesi
Levent Önal, Gökçer Aydın
Sporda Doping ve Dopingle İlgili Hukuki Uyuşmazlıklar
Jülide Hökerek, Oğuz Özbek
Sporda Kullanılan Teknolojik Cihazların Güvenliği
Namık Bekar
İstenmeyen Misafirler, Geri Çekilen Olimpik Teklifler
Ege Direnç Erkan, Zafer Çimen

14.30 - 14.45

Çay-Kahve Arası

17 MAYIS 2024, CUMA

Salon - A

(Herkes İçin Spor Federasyonu Oturumu)
Oturum Başkanı : Dr. Oğuz Özbek

14.45 - 15.30

Keynote Speaker
Dr. Thomas D. Raedeke
Motivating Physical Activity Participation Across the Lifespan: Adults, Youth with Obesity, and Athletes

15.30 - 15.45

Çay-Kahve Arası

Salon - A

Rekreasyon 13
Oturum Başkanı : Dr. Hüseyin Gökçe

15.45 - 16.45

Ödül Oturumu

E-Spor Platformunun, Fiziksel Olarak Hareketli ve Hareketsiz Branşlarında Mücadele Eden Sporcuların, Vücut Kompozisyonları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
Mehmet Furkan Şahin, Hüseyin Eroğlu
Öğretmen Adaylarında Serbest Zaman Katılım, Psikolojik İhtiyaç ve Yaşam Doyumu
Vildan Akbulut, Selin Doğan, Sonnur Küçük Kılıç, Erman Öncü
Rekreasyonel Fayda Algısı Kapsamında Davranışsal Niyetlerin Belirlenmesi: Rekreasyonel Raket Sporları Örneği
Abdullah Düğenci, Esra Cömert, Cihan Ayhan
Yaş Almıyorum, Yaşıyorum: Egzersiz Yapan Yaşlı Bireylerde Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktılarının Yaşamın Anlamına Etkisinde Başarılı Yaşlanmanın Aracılık Rolü
Esen Kızıldağ Kale, İpek Tilbe Tülek, Ali Sönmez, Sertaç Selehattin Tülek
Yeni Nesil Fitness Teknolojileri: Egzersiz Dünyasında Akıllı Dönem
Sinem Parlakyıldız, Sevim Kül Avan,
Oğuz Hakan Sözüer

Salon - B

Rekreasyon 14
Oturum Başkanı : Dr. Özkan Işık

15.45 - 16.45

Spor Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesindeki Öğrencilerin Beslenme ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sultan Yavuz Eroğlu, Fatma Kılıç, Servet Reyhan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin “Engelliler ve Engellilerle İlgili Çalışma Alanları” Hakkındaki Görüş ve Düşüncelerinin Araştırılması (Pilot Araştırma)
Ahmet Şirinkan
Köy Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerden Egzersiz Yapan ve Yapmayan Öğrenciler Arasındaki Özgüven ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi
Servet Özoruç, Oğuzhan Günbaz, Servet Reyhan
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman İlgilenimleri ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İcelenmesi
Hakan Akdeniz, Yaşar Ahmet Enşen, Servet Yıldız
Van’da Rekreasyonel Hareketlilik: Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Rekreasyon Aktivite Deneyimleri
Gözde Yetim, Sinan Özbey

Salon - C

Spor Yönetimi 5
Oturum Başkanı : Dr. Özgür Bostancı

15.45 - 16.45

Sosyal Medya Kıskacında Akademik Mücadele: Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Akademik Erteleme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Helin Çiftçi, Andaç Akçakese, Duygu Harmandar Demirel
Farklı Spor Branşlarında Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu ile Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği İlişkisinin İncelenmesi
Ahmet Ferdi Koç, Muhammed Said Yanar
Mega Spor Etkinlikleriyle İlgili Küresel Bilimsel Çalışma Eğilimleri: Sistematik Bibliyometrik Analizi
Dursun Katkat, N. Bilge Uzun
Spor Kulübü Logolarında Uygulanan Debranding Stratejisinin Bireyler Üzerindeki Nörofizyolojik Yanıtlarının İncelenmesi
Gökhan Aydın, Emre Belli
Espor İzleyici Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
Meral Sevinç Tırpan, Egemen Mancı, Utku Işık, Ahmet Köksal

18 MAYIS 2024, CUMARTESİ

Salon - A

Rekreasyon 15
Oturum Başkanı : Dr. Feyza Meryem Kara

09.00 - 10.00

Ergenlerde Algılanan Stresle İlişkili Sınav Kaygısında Davranışsal Serbest Zaman Tutumunun Önleyici Rolü
Andaç Akçakese, Yalçın Tükel, Mehmet Demirel, Sıddıka Ertavukcu, Hakan Deler
Rekreatif Amaçlı Voleybol Oynayan Ortaokul Öğrencilerinin Rekreasyonel Fayda Düzeylerinin İncelenmesi
Bilge Korkmaz, Ayşe Aslankaya, Eyüp Uzuner
Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Orta Yaşlı Bireylerin Boş Zaman Katılımlarının Sağlık Algısına Etkisinin İncelenmesi
Şeniz Karagöz, Elif Bozyiğit
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman İlgilenimlerinin Ego Sağlamlık Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Hakan Akdeniz, Nurdilek Aydın Akcan, Furkan Oktav
Filenin Etrafında Serbest Zaman: Hobi Voleybolcularının Psikolojik Esenliklerine Derinlemesine Bir Bakış
Mustafa Sabır Bozoğlu, Andaç Akçakese, Alper Kaya, Hasan Suat Aksu, Mehmet Demirel

Salon - B

Rekreasyon 16
Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Can Koç

09.00 - 10.00

Düzenli Reformer Pilates Egzersizlerine Katılan Kadınların Amaçlarının ve Kendilerinde Hissettikleri Değişimlerin İncelenmesi
Hatun Kanmaz, Murat Uygurtaş
Rekreasyonel Sporların Bibliyometrik Profil Analizi
Buse Samgam, N. Bilge Uzun, Hüseyin Gümüş
Dijital Eğlence ve Sapkın Boş Zaman
Fatih Bedir, Levent Önal
Rekreasyonel Tüplü Dalış Yapan Bireylerde Heyecan ve Değişiklik Arayışının Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi
Yaşar Onur Özdemir, Tolga Beşikçi
Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümünde Rekreasyon ve Animasyon, Mimik Rol ve Rekreasyonda Tiyatral Etkinlik Dersi Alan Öğrencilerin Görüş ve Düşüncelerinin Araştırılması (Erzurum Örneği)
Zübeyr Cinisli, Ahmet Şirinkan

Salon - C

Spor Yönetimi 6
Oturum Başkanı : Dr. Ömer Faruk Yazıcı

09.00 - 10.00

Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimine Bakış Açılarının İncelenmesi
Berat Efe Uçar, Özgün Parasız
Kara Kaplı Defter: Sporda Doping ve Yolsuzluk
Ege Direnç Erkan, Mustafa Yaşar Şahin
Zevk mi, Bağımlılık mı? Serbest Zaman Doyumu ve Dijital Oyun Bağımlılığı İlişkisi
Emel Çeşmeci, Hacı Osman Karagenç, Andaç Akçakese, Duygu Harmandar Demirel
Spor Yönetiminde Sürdürülebilirliğin Yeri: Bir Sistematik Derleme Çalışması
Volkan Gökören
Toplum Sağlığı ve Refahını Desteklemede Modern Spor Tesislerinin Önemi ve Etkili Kullanımı: Bir Araştırma ve Analiz
Serdar Samur

10.00 - 10.15

Çay-Kahve Arası

18 MAYIS 2024, CUMARTESİ

Salon - A

Rekreasyon 17
Oturum Başkanı : Dr. Davut Budak

10.15 - 11.15

Boş Zaman Sportif Aktivite Katılımının Üniversite Öğrencilerinde Öz-Güven, Akademik Benlik Algısı ve Akademik Öz Yeterlik Üzerine Etkisi
Sercan Kanat, Ümit Doğan Üstün
Stadyum Hizmet Kalitesi ve Spor Tüketim Davranışı: Algılanan Değerin Aracılık Rolü
Ali Çağrı Gücal, Bülent Gürbüz
Engelleri Aşmak ve Güçlendirme: Kadınların Serbest Zaman Engellerini ve Motivasyonlarını Keşfetmek
Sevdanur Bozkurt, Göksu Kıvrak, Gizem Karaca, Feyza Meryem Kara
Huzurevinde Yaşayan Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Katılım, Psikolojik Sağlamlık ve Yalnızlık Düzeyleri
Ceyda Nur Ayçiçek, Erman Öncü

Salon - B

Rekreasyon 18
Oturum Başkanı : Dr. Şeniz Karagöz

10.15 - 11.15

Serbest Zaman Tutumunun İncelenmesi: Serbest Zamanın Anlamının Rolü
Tülay Avcı Taşkıran, Sevim Kül Avan, Bülent Gürbüz
Ergenlerde Dijital Boş Zaman, Nomofobi, Sosyal Fiziki Kaygı ve Öznel Zindelik İlişkisi
Selin Doğan, Sonnur Küçük Kılıç, Erman Öncü
Evcil Hayvanlara Bağlanma, Stresle Başa Çıkma ve Boş Zaman: Ciddi Boş Zamanın Düzenleyici Etkisi
Feyza Meryem Kara, Gizem Karaca,
Doğa ve Macera Rekreasyonunun Turizm Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Yusuf Er, Sinan El, Mehmet Gök, Ramazan Gök, Mustafa Akturfan
Fitness Salonlarında Egzersiz Yapan Bireylerin Antrenörleri ile İlişkilerinin Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlarına Etkisinin Araştırılması
Bayram Karakuş, Mustafa Karakuş, Hüseyin Ünal Gösterici

Salon - C

Spor Yönetimi 7
Oturum Başkanı : Dr. Neslişah Aktaş Üstün

10.15 - 11.15

Fiziksel Aktivite Katılımı ile İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişki: Sistematik Literatür İncelemesi
Funda Koçak, Sena Gültekin,
Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüplerinin Sosyal Sorumluluk Projelerinde Kullanıcıların Tepkileri
Esra Cömert
Müşteri Temelli Kurumsal İtibar Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ahmet Ferdi Koç, Zafer Çimen
Kaybedeceğim Savaşa Girmem! Başarısızlık Korkusu ile Gelecek Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gökçer Aydın, Gökhan Aydın, Emre Belli
Türkiye'deki Fitness Merkezlerinde İtme ve Çekme Motivasyonlarının Memnuniyet, Bağlılık ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Rolü
Mehmet Doğan, Ali Sevilmiş, Umut Nalbant

11.15 - 11.30

Çay-Kahve Arası

18 MAYIS 2024, CUMARTESİ

Salon - A

Oturum Başkanı : Dr. Zafer Çimen

11.30 - 12.15

Keynote Speaker
Dr. Michael S. Willett
Incentive-Based Budgeting Revenue Allocation Strategies Framework to Enhance Equal Opportunities and Access to Sport

12.15 - 13.30

Öğle Yemeği

Salon - A

Spor Yönetimi 8
Oturum Başkanı : Dr. Kadir Yıldız

13.30 - 14.30

Ödül Oturumu

Sosyal Medya Fenomenlerinin Satın Alma Niyetine Etkisi: Spor Tüketim Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
Okan Gürgen, Erdinç Demiray
E-Oyun Bağımlılığının Fiziksel Aktivite ve Sosyal Yalnızlık Düzeyine Etkisi
Ahmet Can Tunçkılıç, Oğuz Özbek
Korsan Yayınların Arkasındaki Nedenler: Futbol Taraftarları Perspektifinden Bir İnceleme
Alperen Halıcı, Semih Şahin
Takım Temsili Ölçeğinin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Buse Cengiz, Tuğberk Bilgi, Utku Işık
E-Spor ve Futbol Şampiyonlar Ligi Finali Özetlerinden Alınan Keyfin Ölçümü: Eğlence Duygusu Değerlendirme Ölçeği'nin (EDDÖ) Geliştirilmesi ve Pilot Testi
Gülhan Erdem Subak

Salon - B

Rekreasyon 19
Oturum Başkanı : Dr. Servet Reyhan

13.30 - 14.30

Video Oyun Bağımlılığının Omurga Sağlığı Üzerine Etkisi
Nurullah Emir Ekinci, Sinan Erdem Satılmış, İlimdar Yalçın, Mustafa Can Koç
Serbest Zaman İlgileniminin Ötesinde: Serbest Zaman Kolaylaştırıcılarının Düzenleyici Etkisi ile Kadınların Psikolojik İyi Oluşuna Giden Yolları Anlamak
Merve Turan, Feyza Meryem Kara
Antrenörlerin Sportmen Davranış Düzeylerinin Alt Yapı Sporcularında Ahlaki Karar Almaya Etkisi
Alper Demirer, Işık Bayraktar, Kağan Kurnaz, Hamdi Alper Güngörmüş, Yeliz Ay Yıldız
Kadınların Rekreatif Alanlarda Fiziksel Aktiviteye Katılma Öz Değerlerinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)
Emire Özkatar Kaya, Nafiye Ekin Kızıldağ
Mutluluğa Giden Yolda Yaşam Doyumu ve Öznel Zindelik: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
Mustafa Barış Somoğlu, Ömer Faruk Yazıcı, Yakup Paktaş, Emine İşbilir

Salon - C

Rekreasyon 20
Oturum Başkanı : Dr. Gökhan Bayraktar

13.30 - 14.30

Kurum İçi Sportif Faaliyetlere Katılan Öğretmenlerin Aidiyet ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Servet Özoruç, Nuriye Zümrüt Balkan, Mehmet Metin, Servet Reyhan
Nomofobi ve Rekreasyon Katılımı İlişkisinin Z Kuşağı Açısından İncelenmesi
Muhittin Altındöker, Ceren Gümüşgül, Tuğçe Saka
Ekrana Bağlı Yaşam: Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Başarı Yönelimlerini Anlamak
Tuğba Küçük, Feyza Meryem Kara, Gizem Karaca
Gençlerin Boş Zamanlarında Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Engelleri Üzerine Bir Araştırma: Vakıf Üniversitesi Örneği
Hakan Ünal, Selman Çutuk, Sercan Karka
Rekreatif Faaliyet Olarak Kayak Branşları ile İlgilenen Bireylerin Mutluluk Düzeylerinin Bazı Parametrelere Göre İncelenmesi
Ziya Bahadır, Bayram Karakuş, Nafiye Ekin Kızıldağ, Mehmet Ömer Panto

14.30 - 14.45

Çay-Kahve Arası

18 MAYIS 2024, CUMARTESİ

Salon - A

Oturum Başkanı : Dr. Umut D. Başoğlu

14.45 - 15.30

Keynote Speaker
Dr. William D. Ramos
Aquatic Engagement and Drowning Prevention Through Recreational Service Delivery

15.30 - 15.45

Çay-Kahve Arası

Salon - A

Spor Yönetimi 9
Oturum Başkanı : Dr. Sonnur Küçük Kılıç

15.45 - 16.45

Ödül Oturumu

Sporda Bahis Teması Üzerine Küresel Araştırma Trendlerinin Bibliometrik Analizi
Ömür Vuslat Bingöl, N. Bilge Uzun, Dursun Katkat
Sporun Canavar Mekanları "Beyaz Filler": Onlardan Kaçınma Stratejileri
Ahmet Batuhan Akbulut, Zafer Çimen
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi
Ataol Ballı, Sultan Yavuz Eroğlu, Erdem Eroğlu
Sosyal Medyada Sporda Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının ve Olumlu Toplumsal Yansımalarının Göstergebilimsel Analizi
Esra Cömert, Uğur Alemdar
Ne Kadar Fanatik? Spor Takımı Evangelizmi ile Medya Fanatizmi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gökçer Aydın, Muharrem Alparslan Kurudirek

Salon - B

Rekreasyon 21
Oturum Başkanı : Dr. Fatih Karahüseyinoğlu

15.45 - 16.45

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Sultan Yavuz Eroğlu, Servet Özoruç, Emrah Arık, Özge Gözcü Reyhan
Kampüs Rekreasyonuna Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman İlgilenimlerinin Öznel Zindeliklerini Yordama Gücü
Feyza Meryem Kara, Edanur Demirhan, Rıfat Kerem Gürkan, Gizem Karaca
Kış Sporları Katılımcılarının Macera Davranışı Arama ve Akış Deneyimi İlişkisi
Elvan Deniz Yumuk, Hamdi Alper Güngörmüş, Baran Yamaç Güney, Kenan Şebin
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumlarının, Yaşam Doyumlarına Etkisinin İncelenmesi
Hakan Akdeniz, Alperen Ahmet Akcan, Gülşah Sekban, Burak Arınel
Spor Bilimleri Öğrencilerinin Dijital Serbest Zaman Yönelimleri ile İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Barış Mergan, Ömer Faruk Yazıcı, Mehmet Kargün

Salon - C

Spor Yönetimi 10
Oturum Başkanı : Dr. Ahmet Şirinkan

15.45 - 17.00

Spor Organizasyonlarında Gönüllülük: Motivasyonun Sırları
Alperen Halıcı, Hasan Celal Çakmak
Spor Bilimleri Alanı Öğrencilerinin Paralimpik Sporlar Farkındalıklarının Belirlenmesi
Sude Güngörmüş, Sibel Nalbant
Atlı Cirit ve Geleneksel Türk Okçuluk Spor Dallarında Yer Alan Sporcuların Yapmış Oldukları Spor Dalına Özgü Aidiyet Düzeylerinin İncelenmesi
Erhan Buyrukoğlu, İsmail Varol, Abdulkadir Ekin, İlenay Bilir
Erkekler Cirit Atma Branşında En İyi Derecelerin Kaçıncı Denemede Atıldığının İncelenmesi
Ömer Faruk Avan, Duran Akbaş, Işık Bayraktar
Spor ve Rekreasyon İşletmelerinde Veri İhlal Olayları Üzerine Bir Derleme Çalışması
Namık Bekar

19 MAYIS 2024, PAZAR

Salon - A

Rekreasyon 22
Oturum Başkanı : Dr. Mert Erkan

09.00 - 09.50

Kadınları Yoga Yoluyla Güçlendirmek: Yoga Uygulamasının Dönüştürücü Potansiyelini Ortaya Çıkaran Bir Literatür Taraması
Feyza Meryem Kara, Nurgül Bekdemir
Bocce Sporu Yapan Bireylerin Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Fetullah Kaşka, Ahmet Dinç, Mustafa Taze, Turan Gökarslan, Ayşegül Köse
Halk Eğitim Merkezleri ve Rekreasyon Terapisi
Meryem Açıkbaş
Sporcuların Rekreasyon Deneyim Tercihleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
Nihal Akoğuz Yazıcı, Özhan Can Yılmaz, Arslan Kalkavan, İsa Kavalcı

Salon - B

Rekreasyon 23
Oturum Başkanı : Dr. Yusuf Er

09.00 - 09.50

Üniversitede Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin “Engelliler ve Engellilerle İlgili Çalışma Alanları” Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri (Pilot Uygulama)
Ahmet Şirinkan
Gencim, Özgürüm, Mutluyum! Genç Ofis Katılımcılarında Algılanan Özgürlük ve Mutluluk İlişkisi
Tuğba Yıldız, Elvan Deniz Yumuk, Hamdi Alper Güngörmüş, Ahmet Eşref Sarı
Veteran Hentbol Sporcularının Serbest Zaman İlgilenim Düzeylerinin İncelenmesi
Gül Yağar, Gamze Deryahanoğlu, Mustafa Arıcı
Belediyelerin Spor Politikalarını Belirleyen Unsurların İncelenmesi
Alperen Halıcı, Serkan Kurtipek, Ebubekir Livmercan

Salon - C

Rekreasyon 24
Oturum Başkanı : Dr. Gülhan Erdem Subak

09.00 - 09.50

Bir Bağlantı Yolu: Ciddi Serbest Zaman Faaliyeti Olarak Halk Oyunları
Hatice Nefise Yıldırım, Kübra Durmuş, Erdoğan Ekinci, Halil Sarol
Rekreasyonel Tenis Faaliyetinin Gençlerin Sağlık Algılarına ve Egzersiz Bağımlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Mehmet Demirel, Mustafa Sabır Bozoğlu, Ceren Uğurluabacı, Andaç Akçakese, Hasan Suat Aksu, Alper Kaya, İbrahim Halil Şahin, Ali Saçıkara
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Spor İyi Oluş Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ali Çevik, Gökhan Dokuzoğlu, Ersan Tolukan, Mustafa Can Koç, Alper Cenk Gürkan
Bilinçli Pedallamak: Rekreasyonel Bisikletçilerde Bilinçli Farkındalık ve Çevresel Duyarlılık Düzeyi
Furkan Gülümgil, Elvan Deniz Yumuk, Yunus Emre Üstgörül

09.50 - 10.00

Çay-Kahve Arası

19 MAYIS 2024, PAZAR

Salon - B

Rekreasyon 25
Oturum Başkanı : Dr. Nurullah Emir Ekinci

10.00 – 10.50

Sporcuların Boş Zaman Yönetimlerinin Uykululuk Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Gökhan Dokuzoğlu, Murat Özmaden, Hasan Güler, Ali Çevik, Ünsal Altınışık
Sür Özgürlüğe Doğru! Rekreasyonel Motosiklet Kullanıcılarında Macera Davranışı Arama ve Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük İlişkisi
Gülnur Yılmaz, Elvan Deniz Yumuk, Hamdi Alper Güngörmüş
Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının Yaşam Doyumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Çağatay Dereceli, Ercan Zorba, Yasin Yıldız, Fetullah Kaşka, Ebru Dereceli, Nisanur Canikli
Serbest Zamanlarında Fiziksel Aktiviteye Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmini ve Uykululuk Durumlarının İncelenmesi
Mustafa Arıcı, Gül Yağar, Gamze Deryahanoğlu, İrem Eker Arıcı

Salon - C

Spor Yönetimi 11
Oturum Başkanı : Dr. Ali Eraslan

10.00 – 10.50

Sınıf Öğretmenlerinin Spor ve Spor Yapan Öğrencilerin Akademik Başarıları ile İlgili Görüşleri
Hüseyin Gökçe, Nur Aslanpay, Alper Yıldız
Sessiz İstifa Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tuğberk Bilgi, Erdinç Demiray, Utku Işık
Türkiye’deki Stadyumların Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Hüseyin Gökçe, Şefiye Tuzcu, Yusuf Can Paşa, Özlem Işık İnan, Rana Eti
Spor Etkinlik İmajı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
Orçun Ocakoğlu, Sema Alay Özgül, Ünal Karlı

11.00 - 12.00

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması
Not: Lütfen kutlama töreni için kırmızı/beyaz renklerde kıyafet tercih ediniz.

Kongre Ödül ve Kapanış Töreni - Salon A